โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด

ชุดวีดิโอแอนิเมชันและโปสเตอร์เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19 ภายในโรงเรียน


มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา

จัดทำชุดวีดิโอแอนิเมชั่น และโปสเตอร์ เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19 และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ คุณครู และผู้ปกครองปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

โดยในชุดวีดิโอแอนิเมชัน มีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แนะนำโควิด "มันมาแล้ว เจ้าโควิดตัวร้าย"

ตอนที่ 2 กิจวัตรจากบ้านไปโรงเรียน "ไปโรงเรียนกันเถอะ"

ตอนที่ 3 การปฏิบัติของครู และผู้ปกครอง "อยู่บ้านต้องทำอะไรบ้างนะ"

ตอนที่ 4 การปฏิบัติตัวในพื้นที่กว้าง สนามกีฬา เครื่องเล่น "จะออกไปเล่นข้างนอก ต้องทำยังไงดีนะ"

ตอนที่ 5 การปฏิบัติตัวในพื้นที่ห้อง ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด "อยู่ในห้อง...ต้องทำไง"

ตอนที่ 6 การล้างมือที่ถูกต้อง "มาล้างมือกันเถอะ" | #เพลงประกอบกิจกรรมล้างมือ​

ตอนที่ 7 FAQ "รวมฮิตคำถามน่ารู้"


ดูวีดิโอแอนิเมชันทั้ง 7 ตอน ได้ที่ (https://www.youtube.com/watch?v=_5AncPT96ig&list=PLQ14MCauAclNhBShaqEyiwqyWKKDNe_1d&index=1&t=15s)


นอกจากสื่อวิดีโอแอนิเมชันที่จัดทำขึ้นแล้ว ยังได้จัดทำโปสเตอร์จำนวน 10 เรื่อง ให้โรงเรียนได้ใช้ติดในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ สร้างความตระหนัก อาทิเช่น วิธีการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวตามสถานที่ต่าง ๆ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ภายห้องเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา ฯลฯ เป็นต้น ดาวน์โหลดโปสเตอร์ทั้ง 10 เรื่องได้ที่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์)

โครงการประกวดระดับชั้นประถมศึกษา

ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองแล้ว ยังมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ได้นำความรู้ หรือแนวคิดที่ได้จากการดูวีดิโอแอนิเมชันมาต่อยอด และนำมาสื่อสารต่อในรูปแบบของตัวเอง ตามความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงการประกวดที่ทางเครือข่ายมูลนิธิร่วมกันจัดขึ้นทั้ง 2 โครงการ คือ

1. โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “หน้ากากอนามัย ปลอดภัยและสร้างสรรค์” สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “หน้ากากอนามัย ปลอดภัยและสร้างสรรค์” นำเสนอไอเดียรูปแบบหน้ากากอนามัยที่แปลกใหม่ โดยใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ บนกระดาษขนาด A4 เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์)

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หน้ากากอนามัยปลอดภัยและสร้างสรรค์

2. โครงการประกวดคลิป TikTok “ล้างมือสุดชิค” สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ทำคลิปวีดิโอสั้นด้วยแอปพลิเคชั่น TikTok ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยออกแบบท่าขณะล้างมือในโรงเรียน ที่ทั้งถูกสุขอนามัย และมีความสนุก สร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน สามารถส่งผลงานเดี่ยว หรือรวมทำกับกลุ่มเพื่อนก็ได้ โพสต์คลิปลงใน TikTok ของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ และติด Hashtag #SnohF #SchoolCOVID #ล้างมือสุดชิค #มูลนิธิSCG #RCDC_KMITL ร่วมส่งคลิปเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

โครงการประกวดคลิป TikTok “ล้างมือสุดชิค"

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์)

ผลการประกวด TikTok Challenge #ล้างมือสุดชิก

พฤหัสแลกรู้ กับ มูลนิธิเสนาะ อูนากูล

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ชวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับโควิดผ่านหลากหลายมุมมอง ของ สหวิชาชีพ

ทุ่มตรง ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือน กันยายน 2564

Design our School as the Best Place for Learning : ร่วมออกแบบโรงเรียนเป็นสถานที่ ดีที่สุด แห่งการเรียนรู้

คุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี

ดูเสวนา https://fb.watch/c1eSlmRg_v/

โควิด-19 ต่อการเรียนรู้ ในห้องเรียนหลังคลายล็อกดาวน์โรงเรียน

คุณครูธนวรรธน์ สุวรรณปาล (ครูทิว)

ครูสังคม แอดมินเพจ ครูขอสอน @Krukorsorn

ดูเสวนา https://fb.watch/c1es6hDzKk/

สร้างเสริมสุขภาพดีในช่วงวิกฤตโควิด-19 กับ หมอนอกเวลา

นายแพทย์อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ (หมอ โอ๊ต)

เพจ หมอนอกเวลา - Doctor Oat

ดูเสวนา https://fb.watch/c1f66tQDxf/

โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับโควิด - 19

คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• รองศาสตราจารย์ ดร. สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา สำนักงานจัดการศึกษา

• ดร.ณฐาภพ สมคิด

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

• ดำเนินการเสวนา โดย ดร.สุกัลยา สุเฌอ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการจัดการเรียนรู้

ดูเสวนา https://fb.watch/c1f83tZdht/

โครงการระดมคลังความคิดเพื่อสร้างสรรค์มาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในระดับประถมศึกษา

ระดมคลังความคิดเพื่อสร้างสรรค์ มาตรการ ด้านความปลอดภัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 รับทุนสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19

  • 30,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน

  • 10,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน

ส่งแนวความคิดและมาตรการตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2564

ผลการประกวด ระดมคลังความคิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 092-465-2265

FB: facebook.com/SnohUnakulFoundation

Website : https://www.snohunakul.org

tiktok : https://tiktok.com/@snohf

พันธมิตร